Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

Osmanlı Padişahı III. MURAT Ve Özbek Padişahı II. ABDULLAH HAN Dönemi OSMANLI – TÜRKİSTAN Dayanışması

Kılıç, R. (1999). Osmanlı padişahı III. Murad ve Özbek hükümdarı II. Abdullah Han dönemi Osmanlı-Türkistan dayanışması. Bilig Dergisi, S. 10, Ankara,  ss. 49-59. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Türkler, tarih boyunca en geniş sahalarda devlet kurmuş…
Read more

TÜRK EĞİTİM VE ÖĞRETİM TARİHİNDE SELÇUKLU MEDRESELERİNİN YERİ

Kılıç, R. (2010). Türk eğitim ve öğretim tarihinde Selçuklu medreselerinin yeri. I. Uluslar arası Selçuklu Sempozyumu,(27-30 Eylül 2010), Kayseri ss.1-13, (Yayımda). Prof. Dr. Remzi KILIÇ* TÜRKİYE Özet: Selçuklu Devleti (1038-1157), Türk, İslam ve Dünya tarihinde çok önemli bir yer tutar….
Read more