Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Tag Archive: Bilginler

TÜRK EĞİTİM VE ÖĞRETİM TARİHİNDE SELÇUKLU MEDRESELERİNİN YERİ

Kılıç, R. (2010). Türk eğitim ve öğretim tarihinde Selçuklu medreselerinin yeri. I. Uluslar arası Selçuklu Sempozyumu,(27-30 Eylül 2010), Kayseri ss.1-13, (Yayımda). Prof. Dr. Remzi KILIÇ* TÜRKİYE Özet: Selçuklu Devleti (1038-1157), Türk, İslam ve Dünya tarihinde çok önemli bir yer tutar….
Read more