Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Dolmaz, M., & Kılıç, R. (2017). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Aktif Öğrenme Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(1). ss. 42-59 Evaluation Of Active Learning Under The Light Of Teacher Views İn The Teaching Of Social Sciences…
Read more

ADANA ERMENİ OLAYLARI (1909)

Remzi KILIÇ[*] Hüseyin Klavuz** Özet: Ermeniler, Çukurova bölgesinde, özellikle Toroslar’da bir Kilikya Ermeni Krallığı kurmak için faaliyete geçmişlerdi. Bu iş için yabancı devletlerin desteğinde, Ermeni terör örgütleri silahlanarak Adana, Kozan, Haçın, Feke gibi kentleri kendilerine hedef seçmişlerdi. Osmanlı devletinin git…
Read more

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞININ BAŞLANGICI KÖSEDAĞ SAVAŞI VE SONUÇLARI

  *Remzi KILIÇ                                                                                                 ** Mahmut YILDIRIM Özet: Anadolu Selçukluları en güçlü dönemini Sultan Alaaddin Keykubat (1219-1237) zamanında yaşamıştır. Anadolu coğrafyasında Selçukluların imar ve bayındırlık bakımından faaliyetleri, bir anlamda vatanın ihyası en geniş manada Alaaddin Keykubat devrinde gerçekleşmiştir. Eyyûbilerden Güney…
Read more

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ OSMANLI DEVLETİ’NİN İRAN-SAFEVÎ SİYASETİ

Prof. Dr. Remzi KILIÇ[1] Giriş: Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin dünya siyasetinde oldukça etkin olduğu bir dönemdir. 16. yüzyıl başlarında Yavuz Sultan Selim’in başarılı fetihleri, Osmanlıların hâkimiyet ve nüfuz sahasını İran, Mısır, Suriye ve Irak’a doğru genişletmiştir. Özellikle, İran ve Mısır seferleri…
Read more