Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

OSMANLILAR İLE SAFEVİLER ARASINDA NASUH PAŞA(1612) VE SERAV(1618) ANTLAŞMALARI

Kılıç, R. (2003).Osmanlılar ile Safevîler Arasında Nasuh Paşa (1612) ve Serav (1618) antlaşmaları. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, S. 2, Niğde, ss. 124-134. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET XVII. Yüzyıl başlarına gelinceye…
Read more

Kanuni Sultan Süleyman ‘ ın Irakeyn Seferi ‘ nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu ‘ daki Gelişmeler

Kılıç, R. (1999). Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn seferinde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gelişmeler. Bilig Dergisi, S. 9, Ankara, ss. 115-131; (Bilig; Cambridge ScientificAbstracts’ınSociologicalAbstractsManaging Editörlüğü ve London School of Economics’inİnternationalBibliography of theSocialSciences tarafından düzenli olarak taranmakta ve İngilizce özetleri “Online…
Read more

XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ ‘ NİN KARADENİZ SİYASETİ

Kılıç, R. (2006).XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti. III. Uluslar Arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, (16-18 Mayıs 2006), C.I,  ss.113-143. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: XVI. yüzyıl gerek Osmanlı…
Read more

Türk Dünyası’nın Gündeminde Tartışılan Meseleler

Kılıç, R. (2006).Türk dünyasının gündeminde tartışılan sorunlar. Asya Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,S. 4, Ankara, ss. 50-59. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Özet: Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türk dünyasında kurulan Türk Cumhuriyetleri,…
Read more

Misyonerlik Ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri

Kılıç, R. (2006).Misyonerlik ve Türkiye’ye yönelik misyoner faaliyetleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, Niğde, ss. 327-342. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ‘ Misyon ‘ kelimesi Latince ‘ Mittere ‘ den gelmekte ve anlamı ‘ göndermek ‘…
Read more