Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ ‘ NİN KARADENİZ SİYASETİ

Kılıç, R. (2006).XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti. III. Uluslar Arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, (16-18 Mayıs 2006), C.I,  ss.113-143. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: XVI. yüzyıl gerek Osmanlı…
Read more

Türk Dünyası’nın Gündeminde Tartışılan Meseleler

Kılıç, R. (2006).Türk dünyasının gündeminde tartışılan sorunlar. Asya Avrupa Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,S. 4, Ankara, ss. 50-59. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Özet: Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türk dünyasında kurulan Türk Cumhuriyetleri,…
Read more

Misyonerlik Ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri

Kılıç, R. (2006).Misyonerlik ve Türkiye’ye yönelik misyoner faaliyetleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, Niğde, ss. 327-342. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ‘ Misyon ‘ kelimesi Latince ‘ Mittere ‘ den gelmekte ve anlamı ‘ göndermek ‘…
Read more

Osmanlı Padişahı III. MURAT Ve Özbek Padişahı II. ABDULLAH HAN Dönemi OSMANLI – TÜRKİSTAN Dayanışması

Kılıç, R. (1999). Osmanlı padişahı III. Murad ve Özbek hükümdarı II. Abdullah Han dönemi Osmanlı-Türkistan dayanışması. Bilig Dergisi, S. 10, Ankara,  ss. 49-59. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Türkler, tarih boyunca en geniş sahalarda devlet kurmuş…
Read more