Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

DİYARBAKIR VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN OSMANLI DEVLETİ’NE KATILMASI (1515-1517) VE SONUÇLARI

Kılıç, R. (2004).Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu’nun Osmanlı Devleti’ne katılması. I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu, (20-22 Mayıs 2004), Diyarbakır, ss. 575-589. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş XVI. Yüzyıl başlarında, Osmanlı Devletinin başında Sultan I. Selim…
Read more

ŞAH İSMAİL’İN DULKADIROĞULLARI DEVLETİ ÜZERİNE YAPTIĞI ORTA ANADOLU SEFERİ (1507) VE SONUÇLARI

Kılıç, R. (2004).Şah İsmail’in Dulkadiroğulları Devleti üzerine yaptığı Orta Anadolu seferi (1507) ve sonuçları. I. Kahramanmaraş Sempozyumu, (6-8 Mayıs 2004), Kahramanmaraş, C. I, ss. 409-419. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş Şah İsmail, 1501 yılında Tebrizde…
Read more

FATİH DEVRİ (1451-1481) OSMANLI-AKKOYUNLU İLİŞKİLERİ

Kılıç, R. (2003). Fatih Devri (1451-14581) Osmanlı-Akkoyunlu ilişkileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İstanbul’un Fethinin 550. Yılı Özel Sayısı), S. 14, Kayseri, ss. 94-118. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmed…
Read more

BAĞDAT’IN OSMANLI HAKİMİYETİNE GİRMESİ VE KANUNİ’NİN BAĞDAT’TAKİ FAALİYETLERİ

Kılıç, R. (2011).Bağdat’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesi ve Kanuni’nin Bağdat’taki faaliyetleri. Uluslar arası Bağdat Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, (7-9 Kasım 2008), İstanbul, ss. 583-602. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Özet Osmanlı Padişahı Kanuni, adına hutbe okunması ve kale…
Read more

OSMANLI – İRAN ARASINDA KASR-I ŞIRIN BARIŞ ANTLAŞMASI (1639)

Kılıç, R. (2001). Osmanlı-İran arasında Kasr-ı Şirin barış antlaşması (1639). Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 460, Ankara, ss. 479-493. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Osmanlılar ile Safevîler arasında 1618’de varılan Serav Barış Antlaşmasından sonra, henüz beş…
Read more

Osmanlı Devleti’nin İran Politikası (16. ve 17. Yüzyıl)

Kılıç, R. (2008).Osmanlı Devleti’nin İran politikası (16. ve 17. Yüzyıllar). Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, C. I-II, Editör: Mustafa BIYIKLI, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, C. I, ss. 75-116, Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 16. ve 17. yüzyıllar…
Read more