Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

Osmanlı Devleti’nin İran Politikası (16. ve 17. Yüzyıl)

Kılıç, R. (2008).Osmanlı Devleti’nin İran politikası (16. ve 17. Yüzyıllar). Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi, C. I-II, Editör: Mustafa BIYIKLI, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, C. I, ss. 75-116, Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 16. ve 17. yüzyıllar…
Read more

XVI. ASRIN İKİNCİ YARISINA DOĞRU RUSLARIN TÜRK İLLERİNDEN KAZAN VE ASTARHAN’I İŞGAL ETMELERİ

Kılıç, R. (2001). XVI. Asrın ikinci yarısına doğru Rusların Türk illerinden Kazan ve Astarhan’ı işgal etmeleri. Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 454, Ankara, ss. 90-96. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: Altınordu Devletinin yıkılmasından sonra Karadenizin…
Read more

Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu’da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler

Kılıç, R. (2000). Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn seferi (1533-1535) öncesi Anadolu’da ortaya çıkan bazı gelişmeler. Türk Kültürü, YIL XXXVIII, S. 442, Ankara, ss. 85-102. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Irakeyn Seferi (1533-1535), Osmanlı Devleti Padişahı Kanuni…
Read more

Osmanlı Türkiye’sinde Azınlık Okulları (19. Yüzyıl )

Kılıç, R. (1999). Osmanlı Türkiyesi’nde Azınlık okulları (XIX. Yüzyıl). Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 431, Ankara, ss. 151-159. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti;nin üzerinde eğemen bulunduğu Misâk-ı Milli sınırları içerisindeki ülke…
Read more