Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Tag Archive: Osmanlı Türkiye’sinde Azınlık Okulları (19. Yüzyıl )

Osmanlı Türkiye’sinde Azınlık Okulları (19. Yüzyıl )

Kılıç, R. (1999). Osmanlı Türkiyesi’nde Azınlık okulları (XIX. Yüzyıl). Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 431, Ankara, ss. 151-159. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti;nin üzerinde eğemen bulunduğu Misâk-ı Milli sınırları içerisindeki ülke…
Read more