Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Author Archive: remzikilic

MİLLî MÜCADELE’DE GİZİK DURAN VE FAALİYETLERİ

Kılıç, R. (2003).Millî Mücadele’de Gizik Duran ve faaliyetleri. IV.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, (10-11 Nisan 2003), Kayseri, ss. 361-377. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi I.Dünya Savaşı Sonrası Durum ve Millî Mücadelenin Başlaması Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı…
Read more

OSMANLI YÖNETİMİNDE XIX. YÜZYIL ERMENİ OKULLARI VE FAALİYETLERİ

Kılıç, R. (2007).XIX. yüzyıl Osmanlı yönetiminde Ermeni okulları ve faaliyetleri. Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşama Sanatı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (20- 22 Nisan 2006), Kayseri, C. IV, ss. 77-88. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş Türkler ve…
Read more

TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE KÜLTÜR MESELELERİ

Kılıç, R. (2008).Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde eğitim ve kültür meseleleri. 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, (24-30 Mayıs 2008), ss. 99-108. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Özet 1990-1991 yıllarında Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde Türkistan…
Read more

CELAL-ZADE MUSTAFA’NIN SELİM-NAME ADLI ESERİ VE BU ESERİNDE DEVLET FELSEFESİ, SİYASET VE İDARE ANLAYIŞI

Kılıç, R. (2000). Celal-zade Mustafa’nın “Selim-name” adlı eserinde devlet felsefesi siyaset ve idare anlayışı. Bilge Dergisi, S. 24, Ankara, ss. 85-88. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Celal-zade Mustafa, SELİM-NAME Hazırlayanlar Ahmet UĞUR-Mustafa ÇUHADAR Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1990,s:…
Read more