Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Tag Archive: MİLLî MÜCADELE’DE GİZİK DURAN VE FAALİYETLERİ

MİLLî MÜCADELE’DE GİZİK DURAN VE FAALİYETLERİ

Kılıç, R. (2003).Millî Mücadele’de Gizik Duran ve faaliyetleri. IV.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, (10-11 Nisan 2003), Kayseri, ss. 361-377. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi I.Dünya Savaşı Sonrası Durum ve Millî Mücadelenin Başlaması Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı…
Read more