Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Tag Archive: XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ ‘ NİN KARADENİZ SİYASETİ

XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ ‘ NİN KARADENİZ SİYASETİ

Kılıç, R. (2006).XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti. III. Uluslar Arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, (16-18 Mayıs 2006), C.I,  ss.113-143. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: XVI. yüzyıl gerek Osmanlı…
Read more