Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Tag Archive: Osmanlı Padişahı III. MURAT Ve Özbek Padişahı II. ABDULLAH HAN Dönemi OSMANLI – TÜRKİSTAN Dayanışması

Osmanlı Padişahı III. MURAT Ve Özbek Padişahı II. ABDULLAH HAN Dönemi OSMANLI – TÜRKİSTAN Dayanışması

Kılıç, R. (1999). Osmanlı padişahı III. Murad ve Özbek hükümdarı II. Abdullah Han dönemi Osmanlı-Türkistan dayanışması. Bilig Dergisi, S. 10, Ankara,  ss. 49-59. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Türkler, tarih boyunca en geniş sahalarda devlet kurmuş…
Read more