Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Genel

Misyonerlik Ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri

Kılıç, R. (2006).Misyonerlik ve Türkiye’ye yönelik misyoner faaliyetleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 19, Niğde, ss. 327-342. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ‘ Misyon ‘ kelimesi Latince ‘ Mittere ‘ den gelmekte ve anlamı ‘ göndermek ‘…
Read more

Osmanlı Padişahı III. MURAT Ve Özbek Padişahı II. ABDULLAH HAN Dönemi OSMANLI – TÜRKİSTAN Dayanışması

Kılıç, R. (1999). Osmanlı padişahı III. Murad ve Özbek hükümdarı II. Abdullah Han dönemi Osmanlı-Türkistan dayanışması. Bilig Dergisi, S. 10, Ankara,  ss. 49-59. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Türkler, tarih boyunca en geniş sahalarda devlet kurmuş…
Read more