Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Makalelerim

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DÜNYASI’NIN MESELELERİ

Kılıç, R. (2008).Küreselleşme sürecinde Türk Dünyası’nın meseleleri. Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Editörler: Mustafa Talas- S. Salih Bildirici, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, ss.134-156. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DÜNYASI’NIN MESELELERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ* Özet: Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türk dünyasında kurulan Türk…
Read more

OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ

Kılıç, R. (2009).Osmanlı devletinde Amerikan misyonerlerin Ermeni okullarında Ermeni milliyetçiliğine etkileri. 19. Yüzyıl’da Büyük Devletlerin Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (22-24 Mayıs 2008), Kayseri, C. IV, ss. 61-80. *Prof. Dr. Remzi KILIÇ remzikilic@mynet.com Özet: Yüzyıllar boyu çeşitli toplulukları bir…
Read more