Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Makalelerim

OSMANLI DEVLETİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİN ERMENİ OKULLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ

Kılıç, R. (2009).Osmanlı devletinde Amerikan misyonerlerin Ermeni okullarında Ermeni milliyetçiliğine etkileri. 19. Yüzyıl’da Büyük Devletlerin Ermeni Milliyetçiliğine Etkileri Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (22-24 Mayıs 2008), Kayseri, C. IV, ss. 61-80. *Prof. Dr. Remzi KILIÇ remzikilic@mynet.com Özet: Yüzyıllar boyu çeşitli toplulukları bir…
Read more

MİLLî MÜCADELE’DE GİZİK DURAN VE FAALİYETLERİ

Kılıç, R. (2003).Millî Mücadele’de Gizik Duran ve faaliyetleri. IV.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, (10-11 Nisan 2003), Kayseri, ss. 361-377. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi I.Dünya Savaşı Sonrası Durum ve Millî Mücadelenin Başlaması Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı…
Read more

OSMANLI YÖNETİMİNDE XIX. YÜZYIL ERMENİ OKULLARI VE FAALİYETLERİ

Kılıç, R. (2007).XIX. yüzyıl Osmanlı yönetiminde Ermeni okulları ve faaliyetleri. Uluslararası Türk-Ermeni Toplumu Birlikte Yaşama Sanatı Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (20- 22 Nisan 2006), Kayseri, C. IV, ss. 77-88. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş Türkler ve…
Read more

TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EĞİTİM VE KÜLTÜR MESELELERİ

Kılıç, R. (2008).Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde eğitim ve kültür meseleleri. 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, (24-30 Mayıs 2008), ss. 99-108. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Özet 1990-1991 yıllarında Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde Türkistan…
Read more