Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Prof. Dr. Mustafa Keskin’e Armağan

 SAYIN BÖLÜM / ANABİLİM DALI BAŞKANI

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa KESKİN adına çıkartılması planlanan “PROF. DR. MUSTAFA KESKİN’E ARMAĞAN” kitabının hazırlık çalışmalarına Düzenleme Kurulumuz tarafından başlanmıştır.

Söz konusu armağan kitabında yayımlanmak üzere makale göndermek isteyen Bölümünüz / Anabilim Dalınız öğretim elemanlarına gerekli duyurunun yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

Düzenleme Kurulu Adına

 

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Niğde Ü. Eğitim Fakültesi

Tarih Eğitimi A.B.D. Başkanı

 

NOT: Çalışmaların son gönderilme tarihi 30 EKİM 2012’dir. Metinlerin mkeskinearmagan@gmail.com adresine gönderilmesi rica olunur.

 

EK 1: Yazım Kuralları 

YAZIM KURALLARI

 

 1. Makalenin başlığı metne uygun, kısa ve açık ifadeli olmalı, büyük harflerle satır ortasından başlayarak yazılmalı ve bütün başlıklar kalın olmalıdır.
 2. Yazarların adı ve soyadı unvan belirtilerek başlığın 1 satır altında satır ortasından itibaren ad küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır. Yazarın adresi, ismin yer aldığı sayfanın dipnotunda yıldız (*) işareti ile sırasıyla (Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü belirtilerek) yer almalıdır. Birden fazla yazar olması durumunda belirtilen kurallar alt alta yazılmalıdır.
 3. Yazılar; kaynaklar, tablo ve şekiller ile birlikte en çok 15 sayfa olmalıdır. Gerektiğinde düzenleme kurulu bu sayıyı arttırabilir. Tabloların üstlerine tablo numarası ve tablo adı yazılmalıdır.
 4. Dipnot vermek gerektiğinde rakam kullanılmalıdır. Dipnot her sayfanın altına ana metinle bir çizgiyle ayrılarak yazılmalıdır.
 5. Dipnot verilirken yararlanılan kaynağın künyesi şu şekilde verilmelidir.
  1. Kitaplarda: Yazarın Adı Soyadı, Eser Adı (koyu), sayfa numarası.
  2. Makalelerde: Yazarın Adı Soyadı, “makale adı (italik)”, dergi adı (koyu), Sayı veya Numarası, sayfa.
  3. Kaynakça; makale sonunda olmalı ve SOYADI, Adı …
 6. Makale yazımında;
  1. Makale başlığı Times New Roman 14 punto ve koyu olmalıdır.
  2. Makale başlığı dışında tüm yazılar, 11 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde olmalıdır.
  3. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda yazılmalı ve koyu,  küçük harf kullanılmalıdır.
  4. Dipnotlar Times New Roman 9 punto, kaynakça 11 punto olmalıdır.
 7. Gönderilecek eserler Microsoft Word programında yazılmalı ve elektronik ortamda gönderilmelidir. Yazılar, mkeskinearmagan@gmail.com adresine gönderilmelidir.
 8. Gönderilecek eserler A4 normunda üstten4 cm, sağdan 2,5 cm, soldan4 cmve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 9. Armağan için gönderilecek makalelere ait her türlü yazışma “Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü KAYSERİ” adresine yapılabilir.
 10. Makalenin yayınlanmasına, Düzenleme Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucu karar verilecektir.
 11. Gönderilecek makaleler, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

 

Düzenleme Kurulu:

 

Prof. Dr. Remzi KILIÇ                               Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN

Prof. Dr. Ali AKTAN                                 Prof. Dr. Refik TURAN

Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI                   Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI                         Prof. Dr Mehmet ALPARGU

Prof. Dr. Şefaettin   SEVERCAN               Doç. Dr. Süleyman DEMİRCİ

Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ                      Doç. Dr. Özen TOK

Doç. Dr. Hava SELÇUK                           Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE           Yrd. Doç. Dr. Serdar SAKİN

Yrd. Doç. Dr. Serdar SARISIR

 

Sekreterya:

Yrd. Doç. Dr. Erhan YOSKA

İletişim Bilgileri:

Adres: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü KAYSERİ

e-posta: mkeskinearmagan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.