Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Türkiye Büyük Bir Ülkedir

TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKEDİR.

Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada ekonomik, fiziki büyüklük,
dünya üzerindeki etkileri bakımından 19. veya 20. ülke sayılmaktadır.
Yönetenlerin hedefi, Türkiye;yi 15. veya 16. ülke yapabilmektir. Oysa,
Türkiye Cumhuriyeti;nin muhatapları; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa,
Çin, Hindistan, Rusya gibi, ülkeler olmalıdır. Çünkü 1. Dünya savaşında da muhataplarımız aşağı-yukarı bu ülkelerdi. Ancak, son zamanlarda bazı insanlar, Türkiye;nin önüne küçük hedefler koymaya çalışıyorlar. Cumhuriyet;in 100.
yılında Türkiye Cumhuriyeti, 12. veya 15. ülke olacaktır gibisinden.
Türkiye Cumhuriyeti, hep büyük devletler arasında olmalıdır. Çünkü,
Türk Milleti büyük millettir. Tarihte her zaman büyük devletler kurmuştur.
İnsanlık tarihinin, sanıldığının veya sunulduğunun aksine birçok buluş ve
icadı Türklere aittir. Hunlardan Göktürklere, Büyük Selçuklulardan Osmanlı Devleti;ne kadar, Dünya;nın en büyük devletlerini atalarımız kurmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti, sanılanın ve düşmanlık edenlerin aksine, çağımızın
büyük devletleri arasındadır. Dünya;da irili ufaklı 240 kadar ülke mevcuttur.
Zannedildiği gibi, her dili ayrı, kültürü farklı, etnik yapısı değişik topluluklarında
Yaşadığımız dünyada ayrı ayrı devletleri filan yoktur. Binlerce çeşit dil konuşan, binlerce çeşit etnik menşei olan topluluklar vardır. Bir çok ülkede onlarca hatta yüzlerce etnik menşei farklı halklar yaşamaktadır. Ama, söz konusu Ortadoğu, yada bizim ülkemiz Türkiye olunca, hemen bölücüler, ayrılıkçılar, işbirlikçiler, hainler vs.
devreye giriyorlar. Türkiye halkları vs.diye.
Bin yılı aşkın bir zamandır, bu coğrafyada yaşamış, dini, kültürü, tarihi,
dili, soyu, beklentileri, menfaatleri, kaygıları, zevkleri, halayları, oyunları, yemekleri, yaşam tarzları vs. aynı olan insanımıza, ayrılık gayrilik tohumları ekmeye, hatta ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar yanlış ve netice alınamayacak uğraşlardır.
Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların arasına hiçbir kuvvet girerek onları
düşmanlığa sevk etmeyi başaramayacaktır. Türk halkının ferasetini, birliğini, dirliğini,
asla bozamayacaklardır. Engin tarihimizin bir okul, Anadolu;nun bir aile olduğunu
unutmamalıdır. Türkler iddia edildiğinin aksine yeryüzünün en hoşgörülü en barış sever insanlarıdır. Türk kültürü çok zengin, Türkler çok güçlü, Türk milleti adaletlidir.
Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 tarihinde, Büyük Atatürk;ün bize emanet ettiği devletimizi, bölünmeden, parçalanmadan, güçlü ve müreffeh bir Türkiye olarak
Çağdaş Uygarlık düzeyine çıkarmak için el birliği, güç birliği ve gönül birliği yapmak gerekir.Türkiye Cumhuriyeti, ekonomisi, siyaseti, nüfusu ve nüfuzu ile büyük ülkedir.
Eğitimli, girişimci, genç nüfusuyla, yer altı yer üstü zenginlikleriyle, diğer birikimleriyle büyük bir ülkedir. Devlet deneyimi, düşmanlarını alt etmesi ile büyüktür. Tarihi Türk devletlerinin varisi olduğumuzu, hiç değilse Türk milletinin düşmanları çok iyi bilmektedir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.