Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Monthly Archive: Mart 2011

XVI. ASRIN İKİNCİ YARISINA DOĞRU RUSLARIN TÜRK İLLERİNDEN KAZAN VE ASTARHAN’I İŞGAL ETMELERİ

Kılıç, R. (2001). XVI. Asrın ikinci yarısına doğru Rusların Türk illerinden Kazan ve Astarhan’ı işgal etmeleri. Türk Kültürü, YIL XXXIX, S. 454, Ankara, ss. 90-96. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: Altınordu Devletinin yıkılmasından sonra Karadenizin…
Read more

Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu’da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler

Kılıç, R. (2000). Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn seferi (1533-1535) öncesi Anadolu’da ortaya çıkan bazı gelişmeler. Türk Kültürü, YIL XXXVIII, S. 442, Ankara, ss. 85-102. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Irakeyn Seferi (1533-1535), Osmanlı Devleti Padişahı Kanuni…
Read more

Osmanlı Türkiye’sinde Azınlık Okulları (19. Yüzyıl )

Kılıç, R. (1999). Osmanlı Türkiyesi’nde Azınlık okulları (XIX. Yüzyıl). Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 431, Ankara, ss. 151-159. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti;nin üzerinde eğemen bulunduğu Misâk-ı Milli sınırları içerisindeki ülke…
Read more

OSMANLILAR İLE SAFEVİLER ARASINDA NASUH PAŞA(1612) VE SERAV(1618) ANTLAŞMALARI

Kılıç, R. (2003).Osmanlılar ile Safevîler Arasında Nasuh Paşa (1612) ve Serav (1618) antlaşmaları. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, S. 2, Niğde, ss. 124-134. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET XVII. Yüzyıl başlarına gelinceye…
Read more

Kanuni Sultan Süleyman ‘ ın Irakeyn Seferi ‘ nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu ‘ daki Gelişmeler

Kılıç, R. (1999). Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn seferinde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gelişmeler. Bilig Dergisi, S. 9, Ankara, ss. 115-131; (Bilig; Cambridge ScientificAbstracts’ınSociologicalAbstractsManaging Editörlüğü ve London School of Economics’inİnternationalBibliography of theSocialSciences tarafından düzenli olarak taranmakta ve İngilizce özetleri “Online…
Read more

XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ ‘ NİN KARADENİZ SİYASETİ

Kılıç, R. (2006).XVI. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin Karadeniz siyaseti. III. Uluslar Arası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, (16-18 Mayıs 2006), C.I,  ss.113-143. Prof.Dr Remzi Kılıç Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ÖZET: XVI. yüzyıl gerek Osmanlı…
Read more