Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Genel

MUSUL VİLAYETİ TARİHî COĞRAFYASI VE 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İDARî YAPISI

 Kılıç, R. (2004).Musul Vilayeti tarihi coğrafyası ve 19. yüzyılın ikinci yarısında idari yapısı. İkinci Ortadoğu Sempozyumu, (Dünden Bugüne Irak), (27-29 Mayıs 2004), Elazığ, C. II, ss. 393-405. MUSUL VİLAYETİ TARİHî COĞRAFYASI VE 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İDARî YAPISI Doç. Dr….
Read more

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DÜNYASI’NIN MESELELERİ

Kılıç, R. (2008).Küreselleşme sürecinde Türk Dünyası’nın meseleleri. Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Editörler: Mustafa Talas- S. Salih Bildirici, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, ss.134-156. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DÜNYASI’NIN MESELELERİ Doç. Dr. Remzi KILIÇ* Özet: Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan Türk dünyasında kurulan Türk…
Read more